מבוא + סדרות ואינדוקציה (גליונות מתנט 1+2)

גיליון 2 שאלות 28, 35