פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

שאלות 1, 8, 24, 28, 34, 35

שאלות 1, 8, 24, 28, 34, 35

על ידי יעל הובר בתאריך
מספר תגובות: 8

1: היות ונגמרו לי הניסיונות האם התשובה היא האפשרות השנייה והאפשרות החמישית?

8: מזה "אינטרול"? לא הצלחתי לפתור את השאלה גם לאחר ההתעלמות ממילה זו.

24: אני יודעת לפתור את ההרכבות בקלות, אך לא ברור לי מה עליי לכתוב בתוך הסוגריים? (הרכבה ראשונה שווה אחד חלקי תשע, הרכבה שנייה תשע). 

28: פתרתי את השאלות בהצלחה. לא הבנתי את ההערות מתחת לסעיף א' ולסעיף ב'. 

34: סעיף ה' - מדוע החסם מלמעלה הוא לא 100 והחסם מלמטה הוא לא 1?

35: יש המון פונקציות שלא חסומות בין 1ל-0 , דוגמאות: איקס בריבוע, איקס פלוס 3... אבל איך ניתן למצוא שתי פונקציות שסכומן חסום? מה יגרום לסכום של פונקציות להיות פונקציה חסומה?

תודה רבה

 

צרופה גיליון 4 שאלה 1.png
צרופה גיליון 4 שאלה 24.png
צרופה גיליון 4 שאלה 34.png
צרופה גיליון 4 שאלה 35.png
צרופה גיליון 4 שאלה 8.png
בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: שאלות 1, 8, 24, 28, 34, 35

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

שאלה 1: תבדקי האם יש עוד קבוצ׳ות שיכולות למלא את התנאי

שאלה 8: האם הבנת מהי ההגדרה לתמונה של פונקציה?

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=DMy2IuP4au8

שאלה 24: האם תוכלי לכתוב איך הרכבת?

שאלה 28: מה לא הבנת בהערות?

שאלה 34: מחפשים את החסם של הפונקציה שהיא אחד חלקי איקס. תנסי לשרטט

שאלה 35: תקראי תחילה את ההתכתבות הזאת

https://moodle.technion.ac.il/mod/forum/discuss.php?d=387191

 

בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: שאלות 1, 8, 24, 28, 34, 35

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

שאלה 1: גם 4 נכון

שאלה 8: האם הבנת מהי ההגדרה לתמונה של פונקציה?

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=DMy2IuP4au8

שאלה 24: האם תוכלי לכתוב איך הרכבת?

שאלה 28: מה לא הבנת בהערות?

שאלה 34: מחפשים את החסם של הפונקציה שהיא אחד חלקי איקס. תנסי לשרטט

שאלה 35: תקראי תחילה את ההתכתבות הזאת

https://moodle.technion.ac.il/mod/forum/discuss.php?d=387191

 

בתגובה ל: מיכל קליינשטרן

תשובה ל: שאלות 1, 8, 24, 28, 34, 35

על ידי יעל הובר בתאריך

1: באפשרות הרביעית הסוגריים המסולסלים מצביעים על כך שהקבוצה יורדת גם מתחת ל-1?

8: אני מכירה את ההגדרה לתמונה. התמונה היא כל הערכים שהפונקציה תקבל אם נציב בפונקציה X'ים הנמצאים בתחום של הפונקציה. לכל X בתחום תמונה אחת בלבד. אוסף התמונות הוא לא תמיד כל הטווח, הטווח עשוי להיות רחב יותר. בשאלה זו התמונה של הפונקציה היא Y>0. מדוע התשובה היא לא [86,87)?

24: הרכבה ראשונה: 1/3x+6 = 1/9 . הרכבה שנייה: 3/1x+6 = 9. (הכוונה "שלוש חלקי איקס", הוספתי 1 בשביל שייראה מסודר במחשב). 

28: מה הכוונה שההרכבה בסדר הנתון היא פונקציית הזהות... ? מה הכוונה פונקציית זהות? מאיפה הגיע h? למה הכניסו שם הערה זו?

34: לאחר שרטוט - אני חושבת פשוט שאין חסם בתחום הנתון. נגמרו לי הניסיונות. האם הייתי אמורה לכתוב 102 בשתי התיבות? או לחלופין להציב, כאשר x=1 - חסם עליון 1, x=100 חסם תחתון 100\1 ? עכשיו אני תוהה גם מה כתבתי בסעיף ד'.. אני מבולבלת..

35: בהמשך לבלבול של 34, ציפית שוב בסרטון. את ההתכתבות הקודמת קראתי וניסיתי להבין עוד לפני שרשמתי את השאלה בפורום. אני מבינה את ההבדל בין הגדרת פונקציה בקטע פתוח להגדרת פונקציה בקטע סגור ומבינה מהי ההגדרה לפונקציה לא חסומה.  איקס בריבוע ואיקס בשלישית אכן אינן חסומות בקטע הנתון נכון? גם סינוס איקס אינה חסומה בקטע הנתון - כי אחד הוא לא חלק מהקטע, נכון? אני מרגישה שאני מבינה את תכונת החסימות, אך לא מבינה את דרך הפתרון לשאלה זו. מה גם שהמתנט מצרף לי הערה לא ברורה (מצורף צילום). 

 

תודה רבה

צרופה גיליון 4 שאלה 35 הערה.png
בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: שאלות 1, 8, 24, 28, 34, 35

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

1. הסוגריים המסולסלים הם סימון לקבוצה. כלומר בקבוצה שבסעיף 4 יש את כל המספרים הטבעיים (שלמים החל מאחד)

8. איזה ערך תקבלי אם תציבי איקס שווה אפס? (התמונה של אפס)

24. תצפי בקליפ הבא 

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=Y-hz42NOrUY

תשימי לב שמציבים את כל הפונקציה במקום איקס.

28. פונקציות הזהות משמע שכל איקס עובר לעצמו.

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&params=OAFIAVgP&v=5mmyUQBW7bQ&mode=NORMAL

תצפי בקליפ זה ובזה שאחריו על מנת להבין זאת.

34. לפי התמונה אפשר לדעת מהם החסמים. ואכן בתחום הנתון 1 חסם עליון ו 1/100 חסם תחתון.

35. בקטע הנתון גם איקס בריבוע וגם איקס בשלישית חסומות. תוכלי להגיד לי מהם החסמים שלהם? מהי התמונה שלהם בקטע זה? סינוס איקס חסומה בכל קטע על הישר. על מנת לברקוד חסימות יש להסתכל על התמונה של הפונקציה בתחום הנתון. תנסי להבין תחילה את שאלה 34. באופן כללי חסימות נקבעת בתחום (ערכי איקס) נתון ומוגדרת ע״פ התמונה על תחום זה.

 

בתגובה ל: מיכל קליינשטרן

תשובה ל: שאלות 1, 8, 24, 28, 34, 35

על ידי יעל הובר בתאריך

1: אם הקבוצה הרביעית היא רק החל מ-1 מדוע היא חלק מהתשובות? מה עם כל האנשים שעדיין לא מלאו להם שנה? 

8: הצלחתי תודה.

11: בסעיף ג' נכתב לי כי סימנתי טענה אחת שאינה נכונה. נגמרו לי הניסיונות, ורציתי להבין מה הטעות. לדעתי או הטענה החמישית או הטענה השישית אינן נכונות אך אני לא מצליחה למצוא מספר שיוכיח זאת. מצורפת השאלה. 

24: הצלחתי תודה.

34: האם עכשיו התשובות שלי נכונות בסעיפים ד' ה'? 

35: נראה לי כי הבנתי את 34, ולכן : החסמים של איקס בריבוע בקטע הנתון - חסם עליון: 1, חסם תחתון: 0. תמונה : [0,1].

החסמים של איקס בשלישית בקטע הנתון -  חסם עליון: 1, חסם תחתון:0. תמונה: [0,1].

למרות שהבנתי זאת, עדיין לא הצלחתי לחשוב על כיוון לפתרון.

 

תודה רבה 

צרופה גיליון 4 שאלה 11.png
צרופה גיליון 4 שאלה 34.png
בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: שאלות 1, 8, 24, 28, 34, 35

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

1: אכן זה פוסל את תשובה 4

8: מצויין

11: תנסי לשרטט את שלושת הפונקציות על אותה מערכת צירים. או שתבדקי את נכונות הטענות בעזרת ההגדרות המופיעות בקליפים.

24: מצויין

34: inf הוא חסם מלמטה ו sup מלמעלה. אז תבדקי טוב אם לא התבלבלת בסעיף ה. בסעיף ד ה inf לא נכון תנסי לשרטט את הגרף.

35: אכן בשאלה 34 מסתתר רמז לפתרון. תפתרי מחדש את 34 לאחר ההערות ותנסי שוב.

בתגובה ל: מיכל קליינשטרן

תשובה ל: שאלות 1, 8, 24, 28, 34, 35

על ידי יעל הובר בתאריך

 

 

מה הן התשובות בשאלה מספר 1? רק שתיים וחמש? או שיש עוד תשובות נכון ? 

מצרפת את השאלה בשביל למנוע בלבול נוסף..

תודה

(נערך על ידי מיכל קליינשטרן - הגשה מקורית: 4/10/2017, 12:35)

צרופה גיליון 4 שאלה 1.png