פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

שאלות 1, 8, 24, 28, 34, 35