פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

40, 42, 48, 51, 52, 72

40, 42, 48, 51, 52, 72

על ידי יעל הובר בתאריך
מספר תגובות: 5

40: סעיף ב' - לא הבנתי איך הניסוי קשור למחזור של "ערך מוחלט של סינוס איקס"? למה התשובה היא פאי?

סעיף ג' - התשובה 1 זה סוג של ניחוש. מה ההסבר לכך?

42: לא כל כך הבנתי מה הקשר לפונקציות..

48: בתחום והטווח הנתונים לא הצלחתי למצוא פונקציה שאינה "על". מנחשת שזו f3 כי אני יכולה לשלול את כל שלושת האחרות. אבל אין לי דוגמה שמוכיחה זו. בנוסף, אין לי כיוון לסעיף ב'. איך זה קשור לאי שוויון ממוצעים?

51:איך פותרים?

52: אופציות 1,2,3,4,6 הפיכות לדעתי. מה אני מפספסת? 

72: לא יודעת איך לגשת לסעיפים ב'-ה'. 

תודה רבה

צרופה גיליון 4 שאלה 48.png
צרופה גיליון 4 שאלה 51.png
צרופה גיליון 4 שאלה 52.png
צרופה גיליון 4 שאלה 72.png
בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: 40, 42, 48, 51, 52, 72

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

40: ב.  לפי שרטוט הגרפים אפשר להבין

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=IgThf_-_7m4

ג. האם את יודעת מהי התמונה של הפונקציה?

42: תנסי להגדיר פונקציה בהתאם לתנאי השאלה ולבחון מהו התחום הטווח והתמונה.

48: שוב קשור בתמונה. תבררי שאת יודעת מהי ההגדרה של תמונה. תוכלי להעזר באי שיוויון שמוזכר בשאלה.

51: תנסי להעביר את נתוני השאלה להגדרת פונקציה ולראות מה ניתן להציב.

52: מתי פונקציה תהיה הפיכה?

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=5mmyUQBW7bQ

ואלו שאחריו.

72: מהו המרחק בין A ל B וכמה זה 13+117. תנסי לשרטט

 

 

בתגובה ל: מיכל קליינשטרן

תשובה ל: 40, 42, 48, 51, 52, 72

על ידי יעל הובר בתאריך

40: ב'- מה אפשר להבין מהשרטוט? שהמחזור הוא פאי? זו הייתה הכוונה בתשובתך? עדיין לא הבנתי איך הניסוי קשור לערך מוחלט.

ג'- הצבתי ערכים שונים (2,-1-,0.5,0-,1,0.5)ואני חושבת שהתמונה היא כל y. מה גם שבקליפ נאמר שפונקציית הערך השלם אינה מחזורית. עדיין לא הבנתי למה 1 הוא המחזור. 

42: תחום: כל שמות תושבי ישראל. טווח: כל האנשים שקוראים להם משה. הפונקציה לא חח"ע כי יש יותר מאדם אחד שקוראים לו משה, זו הכוונה?

48: הגדרתי תמונה בתשובתי לתגובתך על שאלה 8 בגיליון זה. האם ההגדרה שכתבתי שם נכונה? איזו דוגמה מספרית מוכיחה שf3 אינה "על"? שוב, הצבתי איקסים שונים ובכולם קיבלתי x<1 . מדוע התשובה לא (101,1)?

51: עדיין לא מובן.. יש לי כל מיני כיוונים אבל אין הבנה: t אפס - יום החתונה/ t=101990 - אם מציבים אותו בביטוי למעלה.. 

52: 1,2,3,4,6 - גם על וגם חח"ע. פונקציה 5 אינה על. אני עדיין מפספסת משהו.

72: הבנתי תודה! רק הבהרה - בסעיפים ד' ה' התבססתי על המשפט: סכום שתי צלעות במשולש גדול\שווה לצלע השלישית. זה נכון?

 

תודה רבה

בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: 40, 42, 48, 51, 52, 72

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

40. א+ב איך נראה הגרף של סינוס איקס בערך מוחלט? ושל סינוס איקס בריבוע? מהו מחזור?

ג. שימי לב הפונקציה מוגדרת כאיקס פחות ערך שלם של איקס. מהי התמונה? ( לא כל הערכים)

42. אכן

48. תשרטטי את הפונציה ותראי מהי התמונה שלה בתחום הרצוי. אם את רוצה ממש לחשב תשתמשי באי השיוויון שנתון שם כאשר את מציבה במקום a איקס ובמקום b את איקס פחות אחד.

51. שימי לב שהתוצאה שתקבלי מהפונקציה הנתונה היא בעשרות אלפים. ואכן f(t)=10200000 ותעשי את החשבון כמה שווה t (שוב שימי לב זה בעשרות אלפים)

52. למה 2,3,4 חח״ע ועל?

72. אכן

 

בתגובה ל: מיכל קליינשטרן

תשובה ל: 40, 42, 48, 51, 52, 72

על ידי יעל הובר בתאריך

40: ב' : המחזור של שניהם הוא פאי והגרף של שניהם הוא קשתות קטנות בחלק החיובי של ציר y (מעל ציר ה-x). הבנתי זאת מציור הגרפים. עדיין לא הבנתי איך הניסוי בשאלה קשור לפתרונות אלו. 

ג': התמונה: x שייך ל-R (כל הערכים הממשיים). מחזור = 1. הבנתי תודה! 

48: הצלחתי בעזרת שרטוט, תודה! בעזרת החישוב, קיבלתי 0 קטן\שווה 1/4. איך זה היה מגלה לי את התשובה? כיצד אמורים להבין לבד את ההצבה שהנחת אותי לעשות באי השוויון? 

51: האם הפונקציה היא 10200000=100t+1000 ? או פונקציה אחרת? כיצד זה מתקשר לפונקציות הפוכות? 

52: בקשר ל2,3 הם חח"ע ועל כי התחום שלהם מקבוצת המספרים החיוביים.. לכן לא יהיו שני ערכי איקס עם אותו ערך בפונקציה.

ו-4 כי זה רק אפס. אני טועה.. ? 

 

תודה רבה

בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: 40, 42, 48, 51, 52, 72

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

40: הניסוי מאפשר להבין את הגרף של גל הסינוס

ג. התמונה היא לא כל R אבל המחזור הוא בהחלט 1

48: איזה חישוב עשית?

51: רק תשימי לב זה מדוד בעשרות אלפים. 

52: בכל פונקציה מהגדרתה אסור של איקס יהיו שני ערכי y אפשריים. האם התכוונת הפוך?

למה הכוונה ב 4 ״זה רק אפס״

תשלחי לי את התמונות של כל הפונקציות המופיעות שם.