משוואות ואי שיוויונות (גליון מתנט 3)

תרגילים 17 ו21