טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

כיצד "מנרמלים" זוויות ברדיאנים?