טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גיליון 8 שאלות 5, 15, 16, 19, 24, 34, 36

גיליון 8 שאלות 5, 15, 16, 19, 24, 34, 36

על ידי יעל הובר בתאריך
מספר תגובות: 1

5: לא ברור לי כיצד לגשת לשאלה.

15: סעיף א' - משפט רביעי: מדוע החסם הוא לא y=1.414 ?

16: גיליתי כי A=11 ,12/19 =b , 41=D. על מנת למצוא את c הצבתי את כל הנתונים - וקיבלתי משוואה טריגונומטרית שאני לא יודעת לפתור: 0=11cos((12/19)*52+c)+41 . איך פותרים? ניסיתי להשתמש בנוסחאות קוסינוס של סכום+צפיתי שוב בסרטון המדבר על פתרון משוואות טריגונומטריות ועדיין לא הצלחתי.. 

19: מדוע התשובות שמצאתי אינן נכונות? (התשובות כתובות בצילום המסך).

24: כיצד יודעים אם הפונקציה זוגית או לא בשלושת המקרים האחרונים? כיצד יודעים מה המחזור שלה?

34: כיצד פותרים סעיף ג'?  

36: אני יכולה לקרוא ל-cos גם sin/tan ולקבל y/tany - אבל כיצד ממשיכים מכאן?

צרופה גיליון 8 שאלה 16.png
צרופה גיליון 8 שאלה 19 חלק ראשון.png
צרופה גיליון 8 שאלה 19 חלק שני.png
צרופה גיליון 8 שאלה 36.png
צרופה גיליון 8 שאלה 5.png
בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: גיליון 8 שאלות 5, 15, 16, 19, 24, 34, 36

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

שאלה 5: האם צפיות בקליפ הזה?

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHKgGIEuxcWgNECq7sb9bIkD&v=ee1ZaWmaD2M

שאלה 15: כיצד חישב?

שאלה 16: אם תסמני את כל הביטוי שבתוך הקוסינוס כ אלפא האם תוכלי לפתור את המשוואה?

שאלה 19: איך הגעת לפתרונות האלו?

שאלה 24: תחזרי לקליפ הבא וזה שאחריו

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=ZcWdhbmT5D8

שאלה 34: איזה תנאים צריכים להתקיים על מנת שפונקציה תהיה הפיכה?

שאלה 36: 

אפשר לבטא את cos בעזרת sin ע"י זהויות טריגונומטריות.

ואז להשתמש בתכונות של פונקציה הפוכה