טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גיליון 8 שאלות 5, 15, 16, 19, 24, 34, 36

תשובה ל: גיליון 8 שאלות 5, 15, 16, 19, 24, 34, 36

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

שאלה 5: האם צפיות בקליפ הזה?

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHKgGIEuxcWgNECq7sb9bIkD&v=ee1ZaWmaD2M

שאלה 15: כיצד חישב?

שאלה 16: אם תסמני את כל הביטוי שבתוך הקוסינוס כ אלפא האם תוכלי לפתור את המשוואה?

שאלה 19: איך הגעת לפתרונות האלו?

שאלה 24: תחזרי לקליפ הבא וזה שאחריו

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=ZcWdhbmT5D8

שאלה 34: איזה תנאים צריכים להתקיים על מנת שפונקציה תהיה הפיכה?

שאלה 36: 

אפשר לבטא את cos בעזרת sin ע"י זהויות טריגונומטריות.

ואז להשתמש בתכונות של פונקציה הפוכה