פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

גליון 4 שאלה 44

תשובה ל: גליון 4 שאלה 44

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

תצפה שוב בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=h4fB1ROg5Lg