טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גליון 9 שאלות 41,42