פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

שאלה 18,19 גיליון 4

 
תמונה של קרינה פלטושין
שאלה 18,19 גיליון 4
על ידי קרינה פלטושין בתאריך 5/09/2017, 16:34
 

גם בשאלה 18 ו-19 לא הבנתי איך להוכיח שהעקומות הן גרפים של פונקציה ..

בשאלה 18 א הוכחתי שהעקומה היא גרף של פונק' לינארית, אבל בשאר לא כי הן לא לינאריות.. כך גם ב-19.

תמונה של מיכל קליינשטרן
תשובה ל: שאלה 18,19 גיליון 4
על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך 5/09/2017, 17:36
 

לא צריך להוכיח אלא רק להגיד לפי ההגדרה המופיעה ומודגמת בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=jb2hGc8Ckf0