פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

שאלה 18,19 גיליון 4

שאלה 18,19 גיליון 4

by קרינה פלטושין -
Number of replies: 1

גם בשאלה 18 ו-19 לא הבנתי איך להוכיח שהעקומות הן גרפים של פונקציה ..

בשאלה 18 א הוכחתי שהעקומה היא גרף של פונק' לינארית, אבל בשאר לא כי הן לא לינאריות.. כך גם ב-19.

In reply to קרינה פלטושין

תשובה ל: שאלה 18,19 גיליון 4

by מיכל קליינשטרן -

לא צריך להוכיח אלא רק להגיד לפי ההגדרה המופיעה ומודגמת בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=jb2hGc8Ckf0