פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

שאלה 18,19 גיליון 4

תשובה ל: שאלה 18,19 גיליון 4

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

לא צריך להוכיח אלא רק להגיד לפי ההגדרה המופיעה ומודגמת בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=jb2hGc8Ckf0