פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

מנסה להבין מהסרטון

תשובה ל: מנסה להבין מהסרטון

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

אכן אם זהו קטע סגור (כמו בדוגמא שבסרטון) f מקבלת גם את הערך 4 ולכן 3 לא חסם עליון.

אם הקטע פתוח אז 3 גם יכול להיות חסם עליון.