גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גיליון 13 שאלות 9, 16, 21, 26, 27, 34, 36, 49

תשובה ל: גיליון 13 שאלות 9, 16, 21, 26, 27, 34, 36, 49

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

תחפשי שתי פונקציות שלא מוגדרות באפס. תסתכלי על השאלה הקודמת, יש שם רמז לפיתרון