פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

גליון 4 שאלה 15

גליון 4 שאלה 15

על ידי חן בן-פורת בתאריך
מספר תגובות: 1

בשאלה 15 בסעיף שבו מבקשים את f של 0, האם מבקשים את חיתוך הפונקציה עם ציר y? כי לפי התמונה נראה שהם מבקשים את החיתוך עם ציר x. 

נ.ב.

כרגע אני פותרת את הדפים בכתב כי איני מצליחה לגשת לתוכנה, ולכן אין לי דרך לברר מה כוונתם. 

 

תודה!

בתגובה ל: חן בן-פורת

תשובה ל: גליון 4 שאלה 15

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

f(0) מתאר מהו הערך של y כאשר איקס שווה לאפס.

איפה במערכת הצירים נמצא איקס שווה אפס? והמשמעות היא כפי שכתבת שזוהי נקודת החתוך עם ...?

בהקשר לתוכנה שלא עובדת. האם פנית לתמיכה?