פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

גליון 4 שאלה 15

תשובה ל: גליון 4 שאלה 15

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

f(0) מתאר מהו הערך של y כאשר איקס שווה לאפס.

איפה במערכת הצירים נמצא איקס שווה אפס? והמשמעות היא כפי שכתבת שזוהי נקודת החתוך עם ...?

בהקשר לתוכנה שלא עובדת. האם פנית לתמיכה?