טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גיליון 8 שאלה 17

תשובה ל: גיליון 8 שאלה 17

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

המשרעת, כפי שכתוב בדיוק מתחת לסעיף ד', היא מחצית ההפרש בין המקסימום למינימום.

האם מצאת מהם המקסימום והמינימום?