פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

גיליון 6 שאלה 35

גיליון 6 שאלה 35

על ידי קרינה פלטושין בתאריך
מספר תגובות: 1

אשמח להכוונה.

איזה מידע על השארית רלוונטי לפתרון התרגיל?