פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

גיליון 6 שאלה 35