גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

שאלה 40

תשובה ל: שאלה 40

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

אבל למה בכלל בחזקת (2-)

צריך להיות בחזקת (4-) !!!!!!

כאשר רוצים לדעת את הנגזרת מורידים את החזקה להיות מקדם ומחסרים 1 מהמעלה

והמעלה פה היא 3-

וגם חזקת מינוס 2 צריכה להיות בסוגריים