טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גיליון 9 שאלות 56, 65