גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גיליון 14 שאלות 8, 16, 21, 24, 27, 34, 37, 72

גיליון 14 שאלות 8, 16, 21, 24, 27, 34, 37, 72

by יעל הובר -
Number of replies: 1

8: מצרפת צילום שאלה ודרך פתרון. מדוע זה לא נכון?

16: תחומי עליה: קיבלתי x<6/-6 מדוע התשובה היא (6,6-)?

21: מדוע התשובה שלי לא נכונה?

24: לא יודעת איך לפתור את אי השוויון 3sinx>sin3x ?

27:מצורף צילום שאלה ודרך פתרון. מדוע זה לא נכון?

34:מצורף צילום שאלה ודרך פתרון. מדוע זה לא נכון?

37: מדוע לא נכון?

72:לא מבינה מה צריך להיכנס בקצה הימני של הקטע הראשון. מתקבלות התשובות x>14 x<14 מדוע מה שכתבתי לא נכון?

 

המון תודה

 

Attachment גיליון 14 שאלה 16.png
Attachment גיליון 14 שאלה 21.png
Attachment גיליון 14 שאלה 27.png
Attachment גיליון 14 שאלה 34.png
Attachment גיליון 14 שאלה 37.png
Attachment גיליון 14 שאלה 72.png
Attachment גיליון 14 שאלה 8.png
In reply to יעל הובר

תשובה ל: גיליון 14 שאלות 8, 16, 21, 24, 27, 34, 37, 72

by מיכל קליינשטרן -

שאלה 8:

את צריכה להמשיך ולפתור משוואה טריגונומטרית כפי שעשית בפרק על טריגונומטריה.

תשימי לב אפשר לא לעבור למשוואה האחרונה ובזו שלפני אחרונה להוציא קוסינוס איקס כגורם משותף.

16: לא ברור לי מה קיבלת ואיך. תשלחי פיתרון.

21: תשלחי פיתרון

24: תחזרי לפרק טריגונומטריה על מנת להיזכר כיתד פותרים אי שיוויונים טריגונומטריים.

27: תשימי לב, שבגורם הראשון שגזרת הריבוע הוא רק על איקס ולא על כל הסוגריים כפי שכתבת בפיתרון

34: נראה שבמכנה המשותף שכחת את החזקה השלישית.

37: תשלחי לי את דרך הפיתרון שלך.

72: לא ברור מה קיבלת. תשלחי פיתרון.

 

הערה: אם בשאלות 16, 72 קיבלת עבור a ממשי חיובי כל שהו

-a<x<a

אז האיקסים המקיימים את התנאי הם הקטע 

(-a,a)