גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גיליון 14 שאלות 8, 16, 21, 24, 27, 34, 37, 72

 
Picture of יעל הובר
גיליון 14 שאלות 8, 16, 21, 24, 27, 34, 37, 72
by יעל הובר - Friday, 22 September 2017, 8:57 PM
 

8: מצרפת צילום שאלה ודרך פתרון. מדוע זה לא נכון?

16: תחומי עליה: קיבלתי x<6/-6 מדוע התשובה היא (6,6-)?

21: מדוע התשובה שלי לא נכונה?

24: לא יודעת איך לפתור את אי השוויון 3sinx>sin3x ?

27:מצורף צילום שאלה ודרך פתרון. מדוע זה לא נכון?

34:מצורף צילום שאלה ודרך פתרון. מדוע זה לא נכון?

37: מדוע לא נכון?

72:לא מבינה מה צריך להיכנס בקצה הימני של הקטע הראשון. מתקבלות התשובות x>14 x<14 מדוע מה שכתבתי לא נכון?

 

המון תודה

 
Picture of Michal Klineshtern
תשובה ל: גיליון 14 שאלות 8, 16, 21, 24, 27, 34, 37, 72
by Michal Klineshtern - Saturday, 23 September 2017, 5:06 PM
 

שאלה 8:

את צריכה להמשיך ולפתור משוואה טריגונומטרית כפי שעשית בפרק על טריגונומטריה.

תשימי לב אפשר לא לעבור למשוואה האחרונה ובזו שלפני אחרונה להוציא קוסינוס איקס כגורם משותף.

16: לא ברור לי מה קיבלת ואיך. תשלחי פיתרון.

21: תשלחי פיתרון

24: תחזרי לפרק טריגונומטריה על מנת להיזכר כיתד פותרים אי שיוויונים טריגונומטריים.

27: תשימי לב, שבגורם הראשון שגזרת הריבוע הוא רק על איקס ולא על כל הסוגריים כפי שכתבת בפיתרון

34: נראה שבמכנה המשותף שכחת את החזקה השלישית.

37: תשלחי לי את דרך הפיתרון שלך.

72: לא ברור מה קיבלת. תשלחי פיתרון.

 

הערה: אם בשאלות 16, 72 קיבלת עבור a ממשי חיובי כל שהו

-a<x<a

אז האיקסים המקיימים את התנאי הם הקטע 

(-a,a)