גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גיליון 14 שאלות 8, 16, 21, 24, 27, 34, 37, 72

תשובה ל: גיליון 14 שאלות 8, 16, 21, 24, 27, 34, 37, 72

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

שאלה 8:

את צריכה להמשיך ולפתור משוואה טריגונומטרית כפי שעשית בפרק על טריגונומטריה.

תשימי לב אפשר לא לעבור למשוואה האחרונה ובזו שלפני אחרונה להוציא קוסינוס איקס כגורם משותף.

16: לא ברור לי מה קיבלת ואיך. תשלחי פיתרון.

21: תשלחי פיתרון

24: תחזרי לפרק טריגונומטריה על מנת להיזכר כיתד פותרים אי שיוויונים טריגונומטריים.

27: תשימי לב, שבגורם הראשון שגזרת הריבוע הוא רק על איקס ולא על כל הסוגריים כפי שכתבת בפיתרון

34: נראה שבמכנה המשותף שכחת את החזקה השלישית.

37: תשלחי לי את דרך הפיתרון שלך.

72: לא ברור מה קיבלת. תשלחי פיתרון.

 

הערה: אם בשאלות 16, 72 קיבלת עבור a ממשי חיובי כל שהו

-a<x<a

אז האיקסים המקיימים את התנאי הם הקטע 

(-a,a)