משוואות ריבועיות (גליון מתנט 5)

שאלות 26-29

תשובה ל: שאלות 26-29

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

האם אתה יודע באילו תנאים מכפלה של גורמים תהיה חיובית ובאילו שלילית?