מספרים מרוכבים (גליון מתנט 12)

שאלות 86, 92

שאלות 86, 92

על ידי יעל הובר בתאריך
מספר תגובות: 1

86:מדוע החלק המדומה בתשובה אינו שלילי? מדובר ב(sin(-315 . 

92: מדוע התשובה היא 108 בחלק הממשי? (ברור לי כי זה הגיע מ18*6 - אך מדוע לכפול ב6 ולא בחלק הממשי של הצמוד?) מדוע התשובה היא לא 88 בחלק המדומה? מצרפת דרך פתרון.

תודה רבה

צרופה גיליון 12 שאלה 86.png
צרופה גיליון 12 שאלה92.png
בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: שאלות 86, 92

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

86: איפה על מעגל היחידה נמצא  315-?

92: האם צפית בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHLNAYXYDHqvsD6NM-kVOKZP&params=OAFIAVgW&v=MhJbmHIxEJg&mode=NORMAL