מספרים מרוכבים (גליון מתנט 12)

שאלות 86, 92

 
תמונה של יעל הובר
שאלות 86, 92
על ידי יעל הובר בתאריך 26/09/2017, 18:50
 

86:מדוע החלק המדומה בתשובה אינו שלילי? מדובר ב(sin(-315 . 

92: מדוע התשובה היא 108 בחלק הממשי? (ברור לי כי זה הגיע מ18*6 - אך מדוע לכפול ב6 ולא בחלק הממשי של הצמוד?) מדוע התשובה היא לא 88 בחלק המדומה? מצרפת דרך פתרון.

תודה רבהתמונה של מיכל קליינשטרן
תשובה ל: שאלות 86, 92
על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך 26/09/2017, 20:00
 

86: איפה על מעגל היחידה נמצא  315-?

92: האם צפית בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHLNAYXYDHqvsD6NM-kVOKZP&params=OAFIAVgW&v=MhJbmHIxEJg&mode=NORMAL