מספרים מרוכבים (גליון מתנט 12)

שאלות 86, 92

 
Picture of יעל הובר
שאלות 86, 92
by יעל הובר - Tuesday, 26 September 2017, 6:50 PM
 

86:מדוע החלק המדומה בתשובה אינו שלילי? מדובר ב(sin(-315 . 

92: מדוע התשובה היא 108 בחלק הממשי? (ברור לי כי זה הגיע מ18*6 - אך מדוע לכפול ב6 ולא בחלק הממשי של הצמוד?) מדוע התשובה היא לא 88 בחלק המדומה? מצרפת דרך פתרון.

תודה רבהPicture of מיכל קליינשטרן
תשובה ל: שאלות 86, 92
by מיכל קליינשטרן - Tuesday, 26 September 2017, 8:00 PM
 

86: איפה על מעגל היחידה נמצא  315-?

92: האם צפית בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHLNAYXYDHqvsD6NM-kVOKZP&params=OAFIAVgW&v=MhJbmHIxEJg&mode=NORMAL