מספרים מרוכבים (גליון מתנט 12)

שאלות 86, 92

שאלות 86, 92

by יעל הובר -
Number of replies: 1

86:מדוע החלק המדומה בתשובה אינו שלילי? מדובר ב(sin(-315 . 

92: מדוע התשובה היא 108 בחלק הממשי? (ברור לי כי זה הגיע מ18*6 - אך מדוע לכפול ב6 ולא בחלק הממשי של הצמוד?) מדוע התשובה היא לא 88 בחלק המדומה? מצרפת דרך פתרון.

תודה רבה

Attachment גיליון 12 שאלה 86.png
Attachment גיליון 12 שאלה92.png
In reply to יעל הובר

תשובה ל: שאלות 86, 92

by מיכל קליינשטרן -

86: איפה על מעגל היחידה נמצא  315-?

92: האם צפית בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHLNAYXYDHqvsD6NM-kVOKZP&params=OAFIAVgW&v=MhJbmHIxEJg&mode=NORMAL