מספרים מרוכבים (גליון מתנט 12)

שאלות 86, 92

 
תמונה של מיכל קליינשטרן
תשובה ל: שאלות 86, 92
על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך 26/09/2017, 20:00
 

86: איפה על מעגל היחידה נמצא  315-?

92: האם צפית בקליפ

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHLNAYXYDHqvsD6NM-kVOKZP&params=OAFIAVgW&v=MhJbmHIxEJg&mode=NORMAL