מספרים מרוכבים (גליון מתנט 12)

104, 109, 123

תשובה ל: 104, 109, 123

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

104: האם יתכן רדיוס שלילי? תצפי שוב בקליפ 17 ואולי גם הבאים אחריו.

109: גם כאן רצוי לצפות שוב בקליפים 17 והלאה. אם מכפלתם ממשי חיובי אז סכום הארגומנטים הוא ... והפרשם הוא ...?

123: תנסי להסתכל עליהם כעל וקטורים.