אינטגרלים (גליונות מתנט 15+16)

כללי

תשובה ל: כללי

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

מכיוון שאנחנו יודעים או חישבנו בעבר את הנגזרת של arcsin או  arccos ולמדנו שהאינטגרציה היא הפעולה ההפוכה של גזירה אז ניתן להשתמש במה שאנו מכירים.

תזכרי שלעשות אינטגרל זה לא פשוט כמו גזירה. תנסי לעשות מה שהצעת ולאחר מכן תגזרי ותמצאי משהו אחר לגמרי.