אינטגרלים (גליונות מתנט 15+16)

9, 17, 18, 24, 26, 27, 30