פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

שאלות 29-31

שאלות 29-31

על ידי יואב הרפז בתאריך
מספר תגובות: 1

אפשר לראות פתרון של מישהו?? השארית לא יוצא לי נכון