גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גיליון 13 שאלה 26

גיליון 13 שאלה 26

by תומר הס -
Number of replies: 1

היי, אני תקוע בשאלה הבאה:

שלחתי את השאלה הזאת למישהו שלומד תואר במתמטיקה. והוא טוען שהוא יכול להוכיח כי הטענה הזאת נכונה תמיד:

 

אני בעצמי לא כל כך הבנתי את מה שכתוב, אבל כפי שאת מבינה, איבדתי כיוון.

אני קראתי את ההודעות האחרות הרלוונטיות לי בפורום ועדיין לא הצלחתי למצוא כיוון.

מה אני עושה?

In reply to תומר הס

תשובה ל: גיליון 13 שאלה 26

by מיכל קליינשטרן -

אתה אכן לא אמור להבין את ההוכחה עכשיו.

היא נכונה בתנאי שמה שהחבר שלך כתב. הגבול של f,g  הוא אפס. אבל זה לא נתון כאן. 

אז מכאן אתה צריך לנסות למצ׳וא דוגמא, תחפש פונקציות שבאיקס שווה אפס היא לא אפס.