גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גיליון 13 שאלה 26

תשובה ל: גיליון 13 שאלה 26

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

אתה אכן לא אמור להבין את ההוכחה עכשיו.

היא נכונה בתנאי שמה שהחבר שלך כתב. הגבול של f,g  הוא אפס. אבל זה לא נתון כאן. 

אז מכאן אתה צריך לנסות למצ׳וא דוגמא, תחפש פונקציות שבאיקס שווה אפס היא לא אפס.