שאלות כלליות

הפרקים לבחינה הקרובההפרקים לבחינה הקרובה

על ידי קרינה פלטושין בתאריך
מספר תגובות: 1

בבחינה הקרובה 18.10 הפרקים וקטורים ומספרים מרוכבים נכללים בבחינה?

וגיאומטריה אנליטית במישור ובמרחב לא נכלל?

בתגובה ל: קרינה פלטושין

תשובה ל: הפרקים לבחינה הקרובה

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

אכן כן.

כל המידע על בחינת הסיווג נמצא כאן ומתעדכן כאשר תהיה שעה ויהיו חדרי בחינה.

https://moodle.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=541448

בהצלחה