שאלות כלליות

הפרקים לבחינה הקרובה

תשובה ל: הפרקים לבחינה הקרובה

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

אכן כן.

כל המידע על בחינת הסיווג נמצא כאן ומתעדכן כאשר תהיה שעה ויהיו חדרי בחינה.

https://moodle.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=541448

בהצלחה