טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גיליון 8 תרגיל 23