טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גיליון 8, שאלה 23