מבוא + סדרות ואינדוקציה (גליונות מתנט 1+2)

גיליון 2 שאלה 54

גיליון 2 שאלה 54

by יעל הובר -
Number of replies: 7

מדוע סעיפים ב' וג' אינם נכונים?

 

תודה

Attachment גיליון 2 שאלה 54.png
In reply to יעל הובר

תשובה ל: גיליון 2 שאלה 54

by מיכל קליינשטרן -

כי קוראים את הטור מימין לשמאל. בכמה מכפילים במעבר מאיבר לאיבר מימין לשמאל

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 2 שאלה 54

by יעל הובר -

סעיף ב':המנה = 1/2

סעיף ג': גם שם מדובר בקריאה מימין לשמאל ?

כלומר a1=2^10 ? 

ואז התשובה היא כמו בצילום המצורף? 

 

תודה רבה

 

Attachment גיליון 2 שאלה 54 תשובה סופית.png
In reply to יעל הובר

תשובה ל: גיליון 2 שאלה 54

by מיכל קליינשטרן -

סעיף ב נכון. סעיף ג, למה החצי בחזקת 12? כמה איברים יש בסכום?

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 2 שאלה 54

by יעל הובר -

בסכום 11 איברים, לכן 11+1 ... לא? 

In reply to יעל הובר

תשובה ל: גיליון 2 שאלה 54

by מיכל קליינשטרן -

אז צריך חזקת 11

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 2 שאלה 54

by יעל הובר -

אוקי את זה לא ידעתי כנראה.

ה q הוא בחזקת מספר האיברים בסכום בסדרה גיאומטרית סופית? 

תמיד? 

עכשיו גם הסתכלתי בסרטון ואני מבינה את מקור הבלבול.. 

תודה

Attachment סכום סדרה גיאומטרית סופית.png