שאלות כלליות

הרשמה לבחינה

הרשמה לבחינה

על ידי מולה ג'מבר בתאריך
מספר תגובות: 1

אהלן, האם צריך לבצע הרשמה לבחינה?

בתגובה ל: מולה ג'מבר

תשובה ל: הרשמה לבחינה

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

כל המידע על מבחני הסיווג נמצא תחת הנושא ״מבחני סיווג״

ניתן למצוא גם מבחנים לדוגמא משנים קודמות ומידע אדמיניסטריטבי

https://moodle.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=541448