שאלות כלליות

הרשמה לבחינה

תשובה ל: הרשמה לבחינה

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

כל המידע על מבחני הסיווג נמצא תחת הנושא ״מבחני סיווג״

ניתן למצוא גם מבחנים לדוגמא משנים קודמות ומידע אדמיניסטריטבי

https://moodle.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=541448