פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

שאלה 48

תשובה ל: שאלה 48

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

ההגדרה של פונקציה זוגית היא לא לפי החזקה הגבוהה ביותר אלא לפי מה שלמדתם כאן

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHK9Bh5Nsn4cbImreAFEKsZB&v=ZcWdhbmT5D8