שאלות כלליות

אוקטובר 2015

תשובה ל: אוקטובר 2015

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

5: האם את יודעת מהו האינטגרל של  cos(y)/2?

6: רוצים פונקציה שמחליפה סימן אז אם מכירים היטב את הפונקציות האלמנטריות יודעים שסינוס או קוסינוס היא פונקציה כזאת אבל לסינוס או קוסינוס אין גבול באיסוף (גם זה מהיכרות של גרף הפונקציה) בנוסף פונקציות אלו חסומות ולכן אם נחלק באיקס ששואף לאינסוף נקבל גבול שהוא אפס.

13: כרגע עם הידע שלכם זה מה שעליכם לעשות.