שאלות כלליות

נובמבר 2015

תשובה ל: נובמבר 2015

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

6: את צריכה להכיר את מה שיש בקליפ + ההפוכות שלהם + כל סכום/הפרש/מכפלה או מנה (כאשר המכנה לא אפס) ואפילו הרכבה.

9: האם תוכלי לתת לי דוגמא של פולינום ריבועי שגדול מאפס בתחום [1,2]?

10: כמו התשובה של 6

12: תחלקי מונה ומכנה ב  ln x

13: אכן

16: תשלחי את השרטוט

18: תנסי להגדיר סדרה חדשה שקוראים לה  bn שהיא ההפרש בין שני איברים עוקבים. ע״פ הנתון bn היא סדרה הנדסית שבא q= 3

a1=10 אבל b1=3^2.