פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

תרגילים 3, 20, 34, 40

תשובה ל: תרגילים 3, 20, 34, 40

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

34: תכתבי זאת בצורה של פולינום.

20: תצמצמי ב  8  ותכתבי זאת בעזרת השורש אל תחשבי כי זה לא מדוייק