פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

שאלות מס' 1, 4 , 14, 16

תשובה ל: שאלות מס' 1, 4 , 14, 16

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

שאלה 4: אכן תשובה כזאת לא תתקבל. כשכותבים קטע משמאל נמצא המשפר הקטן יותר.

שאלה 16: הישר מוגדר בשאלה הקודמת וכן מכיל את הקצוות, אבל בסעיף זה מבקשים לדעת מה קורה מחוץ לקצוות אלו. אפשר להסתכל לפעמים רק על חלק מהגרף. בהמשך תלמדי שאפשר לפצל גרף ואז לפעמים בעייתי לדבר על הקצוות. (בפרק על פונקציות רציפות).

 

השאלות שלך מצויינות. אין על מה להתנצל.