פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

תרגיל 57

תרגיל 57

על ידי שקד קגן בתאריך
מספר תגובות: 1

בתרגיל מבקשים לכתוב את המנה של הפולינומים, אבל אני לא יכולה לחלק אותם כי החזקה של המחלק גדולה משל המחולק.

 

תודה :)

צרופה Untitled-1.jpg