פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות (גליון מתנט 7)

תרגיל 25

תרגיל 25

על ידי שקד קגן בתאריך
מספר תגובות: 1

פתרתי את הלוגריתמים כך ש:

(x+1)(X+3)=2^3

x^2+4x+4=8

x^2+4x-4=0

השורש 4.828- נפסל בגלל הלוגריתם השני, אבל השורש 0.828 לא, ובכל זאת התשובה שגויה.