שאלות כלליות

3.16 מבחן

תשובה ל: 3.16 מבחן

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

11: גם התשובה שלך נכונה.

20: בדרך כלל השארית היא הפולינום. שמסומן ע״י  r(x)